22 май 2015

Проект GREEN YARD

Обектът е в процес на проектиране и изграждане.

В проекта са предвидени да бъдат включени следните подобекти:

  1. ЛОЗЯ
  2. ВИНАРНА
  3. КРАВЕФЕРМА
  4. ОРАНЖЕРИЯ
  5. ЗЕМЕДЕЛИЕ
  6. ИНСТАЛАЦИЯ за БИОГАЗ – преработва тор от Кравефермата, зелена маса от Лозята, Оранжерията и Земеделието. Произвежда топлина за Оранжерията, Кравефермата, Винарната и МТБ, течна и твърда тор за Земеделието, електроенергия.
  7. МАШИНО-ТРАКТОРНА БАЗА – осигурява техническата поддръжка на “GREEN YARD”.

    .