12 май 2014

Биогаз инсталация Цалапица

Проектът Биона Газ е биогаз инсталация с общ капацитет 1.5МWp. Основното зареждане на ферментора е от смес на говежди тор с допълнителни продукти като царевичен силаж и слама.

Инсталацията е локализирана в землището на с.Цалапица. Състои се от силажоподаващо устройство, система за зареждане на помпа и режещо устройство, два основни ферментора в комбинация с един краен ферментор, пресов сепаратор, лагуни, абонатна станция и когенераторно помещение със стая за мониторинг и управление.

Високата ефективност се реализира чрез двустепенна ферментация с краен ферментор в комбинация с подобрена технология на смесване.