22 май 2015

Проект GREEN YARD

Обектът е в процес на проектиране и изграждане.

В проекта са предвидени да бъдат включени следните подобекти:

 1. ЛОЗЯ
 2. ВИНАРНА
 3. КРАВЕФЕРМА
 4. ОРАНЖЕРИЯ
 5. ЗЕМЕДЕЛИЕ
 6. ИНСТАЛАЦИЯ за БИОГАЗ – преработва тор от Кравефермата, зелена маса от Лозята, Оранжерията и Земеделието. Произвежда топлина за Оранжерията, Кравефермата, Винарната и МТБ, течна и твърда тор за Земеделието, електроенергия.
 7. МАШИНО-ТРАКТОРНА БАЗА – осигурява техническата поддръжка на “GREEN YARD”

  .

  .